یاسمین پهلوان

مدیر و بنیانگذار سیناپس مدیکوژن

درباره استاد:
دکتر یاسمین پهلوان، عضو هیات علمی در مرکز تحقیقات علوم و فناوری‌های زیست حسگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های معتبر با تخصص در فیزیولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی است. ایشان در زمینه تدریس و تحقیقات، به تخصص در شناسایی بیومارکرها، مکانیسم بیماری‌ها، و استفاده از تکنیک‌های مولکولی و بیوانفورماتیک می‌پردازند. آخرین انتشارات علمی آنها در حوزه ایمونوسنسورهای فوتوالکتروشیمیایی برای ردیابی مارکر سرطانی CA19-9 است.

آدرس ایمیل

pahlavan20@yahoo.com Dr.pahlavan7@gmail.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

شماره پیامک

09145924091

تلگرام

@yasphl_MM

آدرس

اردبیل-میدان جانبازان

ماموریت و بیوگرافی

دکتر یاسمین پهلوان در حال حاضر در مرکز تحقیقات علوم و فناوری های زیست حسگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار می باشد. دکتر یاسمین پهلوان در تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه های سراری تیپ یک از جمله دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به عنوان یک فرد علمی فعال ، موفق به اخذ مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی و دکتری تخصصی در رشته پزشکی مولکولی شده اند. ضمنا ایشان در تمام طول تحصیل و بعد از آن به تدریس واحدهای درسی تئوری و عملی برای دانشجویان پزشکی، کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مختلف علوم پایه پرداخته اند. حاصل انجام پروژه های تحقیقاتی ایشان،  مقالات علمی بین المللی متعددی است که در ژورنال های علمی معتبر به چاپ رسیده است.

جدیدترین انتشارات علمی ایشان ” ایمونوسنسورهای فوتوالکتروشیمیایی برای ردیابی مارکر سرطانی CA19-9″ می باشد. همچنین ایشان در زمینه شناسایی بیومارکرهای تشخیصی و درمانی بیماری های خودایمنی و سرطان، اساس مولکولی بیماری ها، شبکه های مولکولی و مسیرهای سیگنالینگ در بیماری های سرطان کولورکتال، سرطان سینه، عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بیماری بهجت، کوید-19 و نیز مکانیسم درد و مهار آن، مقالات علمی و بین المللی در مجلات معتبر به چاپ رسانیده است. ایشان در مطالعات و تحقیقات خود تکنیک های Real time PCR برای مطالعه تنظیم و بیان ژن ها، استخراج اسیدهای نوکلئیک، میکروRNA ها، اپی ژنتیک و متیلاسیون ، وسترن بلات، الایزا، بیوسنسور و نیز آنالیز بیان ژنی با سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک را به کار برده اند.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس