رزرو وقت مشاوره

رزرو وقت مشاوره

رزرووقت مشاوره

__________________ شرایط و قوانین مشاوره ___________________

  • وقت رزرو شده در صورت کنسلی مرجوع وجه نداشته و برای مشاوره مجدد نیازمند رزرو مجدد میباشد.
  • حداقل زمان مشاوره 30 دقیقه می باشد .
  • تمامی گفتگوی های صوتی و جلسات غیرحضوری در نرم افزار Discord انجام میشود .
  • درصورتی که 10 دقیقه از حداقل زمان مشاوره در جلسه حضور نداشته باشید وقت شما اتوماتیک کنسل خواهد شد.


سابقه کار

مدت مشاوره


هزینه نهایی مشاوره
0 تومان